Tagged: architektura wnętrz – Warszawa

Clubbing

Być może polskiemu clubbingowi dużo brakuje do światowego czy chociaż europejskiego poziomu. Jednak na przestrzeni kilku lat szybko nadrobiliśmy zaległości. W miastach zaczyna coś się dziać. Organizowane są koncerty, wystawy, przedstawienia i inne wydarzenia,...

Architektura klasycystyczna

Architektura klasycystyczna nawiązywała głównie do antyku. Styl ten nawiązuje do kultury starożytnych Rzymian, Greków i Żydów. W architekturze klasycystycznej wiernie odzwierciedlano elementy architektury antyku. Budowle wznoszone były na planie koła lub prostokąta, konstrukcja była...

Architektura gotycka w Polsce

Pod koniec pierwszej połowy XIII wieku na ziemie polskie dotarł gotyk. Pojawił się nowy styl architektury i budownictwa. Zaczęto stosować nowe metody i rozwiązania, nie wzorowano się na architekturze klasycznej. Powstawały kościoły dominikańskie i...

Architektura romańska

Architektura romańska swoim zasięgiem zaczęła obejmować tereny prawie całej Europy, związana była przede wszystkim z chrześcijaństwem. Głównie architekturą zajmowali się mnisi, a jej ośrodkami były klasztory, kościoły i bazyliki. Powstawały liczne kościoły jako symbole...

Architektura starożytnego Rzymu

Rzym był miastem złożonym z wielu prowincji, został bardzo zniszczony przez Galów w 390 roku p. n.e. W tym okresie nastąpiło przekształcenie Rzymu z osady w miasto, powstały też najstarsze zabytki architektury. Miasto zaczęło...

Architektura renesansu

Renesans otworzył nową erę nowożytną w sztuce, która trwała od średniowiecza do początków baroku. Sztuka renesansu zapoczątkowana została we Włoszech, oznaczała odrodzenie. W architekturze renesansu ponownie zostały wprowadzone elementy sztuki budowlanej pochodzące z ery...