Architektura

Architektura jest bardzo obszerną dziedziną nauki i sztuki projektowania. Jej zakres obejmuje budowanie i konstruowanie budynków i budowli przestrzennych. Mistrzem architektury jest człowiek, który organizuje przestrzeń użytkową wokół ludzi. Człowiek taki ma miano architekta. Dzięki twórczości człowieka powstają piękne budynki i obiekty, ogrody i aranżacje. Historia architektury jest bardzo długa, jej zarys możemy zobaczyć między innymi w starożytności, średniowieczu, renesansie, aż po czasy współczesne. Jest to dziedzina nauki, która cały czas się rozwija. Architektura w połączeniu z dzisiejszą techniką daje zaskakujące efekty. Dzięki sztuce projektowania powstają piękne dzieła sztuki, miasta i urbanizacje. W zagospodarowaniu przestrzennym, dzięki wykorzystaniu zasobów krajobrazowych architekci tworzą niepowtarzalne zestawienia, które nas otaczają. Dzieło architektury musi odpowiadać zamierzonej funkcji i celowości technicznej. Ważna jest tutaj estetyka i spełnienie oczekiwań użytkowników.

You may also like...