Architektura gotycka w Polsce

Pod koniec pierwszej połowy XIII wieku na ziemie polskie dotarł gotyk. Pojawił się nowy styl architektury i budownictwa. Zaczęto stosować nowe metody i rozwiązania, nie wzorowano się na architekturze klasycznej. Powstawały kościoły dominikańskie i franciszkańskie, pierwsza bazylika w stylu gotyckim powstała w Krakowie jest to bazylika Świętej Trójcy. Kościoły te charakteryzowały się prostotą, nie miały wież witraży i bogatego wystroju. Największy rozkwit architektury gotyckiej nastąpił w Polsce za czasów Kazimierza Wielkiego. Pod patronatem króla architektura szybko się rozwijała, w rejonie małopolski powstał styl dworski, rozwijało się budownictwo. Podstawowym materiałem budowlanym była cegła. Ściany pełniły rolę konstrukcyjną, sklepienia podtrzymywane były filarami. Gotyk w Polsce kształtował się w różnych regionach, ukształtowały się odmiany regionalne gotyku takie jak: gotyk nadwiślański tak zwana szkoła krakowska, gotyk śląski, gotyk pomorski. W rejonie małopolskim dominowały bazyliki dwunawowe, a na Pomorzu ceglane kościoły przypominające hale.

You may also like...