Monthly Archive: styczeń 2014

Architektura pozytywizmu

W epoce pozytywizmu nastąpił bardzo szybki i dynamiczny rozwój miast. Artyści w swoich dziełach chcieli jak najdokładniej odzwierciedlić rzeczywistość. Dzieła architektury były naturalne, bez żadnych dodatkowych upiększeń, charakteryzowały się prostotą. Artyści uważali że wszelkie...

Romantyzm w architekturze

Romantyzm był kierunkiem literatury i sztuki, który początkowo rozwinął się w Europie. Był formą pewnego rodzaju buntu. Romantycy szczególną uwagę zwrócili na życie wewnętrzne człowieka, jego duchowość i uczucia. Metodą poznania świata miała być...

Architektura Lwowa

Lwów jest największym miastem Ukrainy, najwyższym punktem Lwowa jest Wzgórze Zamkowe, na którym położony jest zamek. W architekturze Lwowa zobaczyć można kilka kierunków sztuki, styl gotycki, renesansowy i barokowy. Lwów to miasto słynące z...

Architektura Krakowa

Zabytkowym miastem w Polsce jest piękny Kraków, którego centralnym punktem jest rynek zaliczany do dziedzictwa kulturowego. W Krakowie można zwiedzać zabytki różnych epok, dlatego też jest jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych. Sztuka Krakowa zajmuje...

Architektura oświecenia

Epokę oświecenia kończą trzy rozbiory Polski. Polsce groziło zupełne zniknięcie z map Europy, była to dla naszego kraju bardzo trudna sytuacja. W architekturze i sztuce był niepokój, pojawiły się wówczas trzy nurty. Pierwszy zwany...

Architektura ludowa

Rozkwit architektury ludowej w Polsce przypada na XIX wiek, miało to związek ze zniesieniem pańszczyzny na ziemiach polskich. Twórczość i rozwój architektury ludowej w tym czasie zaobserwować można szczególnie na wsiach i w małych...