Bogurodzica to najstarsza polska pieśń.

Bogurodzica to najstarsza polska pieśń. Powstała na przełomie XIV i XV wieku, jednocześnie jest najstarszym zapisanym utworem w naszej kulturze. W XIV-XVIII pełniła rolę hymnu narodowego i patriotycznej pieśni rycerskiej. Autor tekstu jak i melodii pozostaje nieznany. W wersji pierwotnej obejmuje dwie strofy. Pierwsza jest zwrotem w kierunku Matki Bożej, natomiast w drugiej autor zwraca się w stronę Jezusa Chrystusa. Pierwsze wzmianki o tej pieśni religijnej pochodzą z roku 1407, omyłkowo wówczas opatrzona została autorstwem świętego Wojciecha.

 

Prawdopodobnie wywodzi się z wcześniejszych czasów, jednak wówczas była przekazywana ustnie. Dzięki relacji Jana Długosza wiemy obecnie, że pieśń była śpiewana przez wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego podczas Bitwy pod Grunwaldem, co przedstawione zostało w filmie Krzyżacy. Ponadto pojawiają się wzmianki o odśpiewaniu jej przed Bitwą pod Warną, czy podczas koronacji Władysława Werneńczyka. Bogurodzica tekst to skład próśb modlitewnych kierowanych właśnie do osoby Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Pieśń przepełniona archaizmami, została napisana w postaci tropu, czyli pieśni śpiewanej przez ludzi podczas obrzędów mszy świętej.

 

You may also like...