Co to jest kreda pastewna dla kur i jak ją podawać?

Kreda pastewna jest doskonałym źródłem wapnia dla zwierząt gospodarskich, w szczególności dla kur. Niedobór wapnia może spowodować u niosek osteoporozę, mniejszą ruchliwość, ospałość, zahamowanie wzrostu, nieprawidłowy chód, upośledzenia w obrębie układu kostnego, czy krzywicę. Brak wapnia przekłada się też na gorsze wyniki hodowli – skorupki jaj są kruche. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czym charakteryzuje się kreda pastewna dla kur i co każdy hodowca powinien o niej wiedzieć?

Jak kształtuje się zapotrzebowanie na wapń u kur? Dlaczego pilnowanie dawkowania jest ważne?

Ptaki rosnące mają stałe zapotrzebowanie na wapń, natomiast nioski, zapotrzebowanie to wzrasta w momencie tworzenia się skorupy, czyli najczęściej w nocy. Jeśli nioski nie otrzymują odpowiedniej dawki wapnia, wówczas skorupka nie będzie tak wytrzymała, jak w przypadku niosek, których potrzeba na Ca jest w pełni zaspokojona. Przyjmuje się, że nioska powinna przyjąć mniej więcej ( dopuszczalne są minimalne odchylenia ) 3,55 g wapnia. Warto tu jednak wspomnieć, że wchłanianie wapnia zmniejsza się w ostatniej fazie nieśności, wobec tego, zdecydowanie trzeba zwiększyć podaż tego makroelementu. Dorosłe kury znacznie lepiej znoszą niedobory wapnia, natomiast te rosnące mogą mieć różnego rodzaju choroby zwiększające śmiertelność, o których była mowa na początku. Na rynku pojawiły się takie wynalazki, jak urządzenia dozujące kredę do paszy – choć jest to jeszcze dosyć rzadko spotykane, to znacznie ułatwia zbilansowanie wapnia w żywieniu kur.

Dlaczego kreda pastewna dla kur jest najlepszą profilaktyką chorób?

Kreda dla kur jest doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, w postaci węglanu wapnia. Obok mączki rybnej oraz fosforanów wapniowych pomagają przeciwdziałać też takim schorzeniom, jak dolegliwości ze strony układu kostnego. Każdy hodowca powinien jednak bezwzględnie przestrzegać zalecanych dziennych dawek, ponieważ zarówno niedobór, jak i nadmiar są bardzo niebezpieczne. Nadmierna podaż wapnia również powoduje u młodych kur zwiększoną śmiertelność, a oprócz tego może prowadzić do upośledzonego wchłaniania cynku, zwapnienia narządów wewnętrznych, czy też uszkodzenia nerek i pogorszenia rozpłodowości. Jest to istotne, szczególnie w przypadku kogutów. Dzienne zapotrzebowanie na wapń dla tych ptaków wynosi 0,9 -1,0 %. Należy się przy tym starać, aby utrzymać tą ilość, nie zmniejszając, ani nie zwiększając dawek.

Jak stosować kredę pastewną dla kur?

Kredę pastewną wysypujemy bezpośrednio na paszę. Zanim to zrobimy, powinniśmy przeczytać informację o podawaniu, która jest zamieszczona na opakowaniu. Możemy też posiłkować się gotowymi tabelami na stronach poświęconych hodowcom drobiu. Znajdziemy tam mnóstwo praktycznych porad, co do podnoszenia wyników hodowli. Kredę pastewną kupimy o każdej porze roku, nie jest ona bowiem związana z sezonowością. Poręczne worki ułatwiają przechowywanie, a korzystna cena i ogólna dostępność produktu są cenną pomocą dla każdego hodowcy i rolnika.

You may also like...